loading

Hyster-Yale Materials Handling Limited och dess samarbetspartners (" Hyster-Yale group ") skyddaer och respekterar din sekretess

Denna policy (tillsammans med våra villkor för Hyster och andra dokument som nämns till det) sätter den grund vilken all persondata vi samlar in eller får från er kommer att användas på. Vänligen läs följande noggrant för att förstå vår ståndpunkt och arbetsmetoder gällande din personliga information och hur vi kommer att behandla den.

För syftet med Data Protection Act 1998 (lagen) är:
Hyster-Yale Materials Handling Limited of Flagship House,
Reading Road North,
Fleet,
Hampshire
GU51 4WD,
United Kingdom.

Information vi kanske inhämtar från dig

Hyster-Yale group samlar inte in några personligt identifierbara data om dig (såsom namn, adress, telefonnummer, email) såvida du själjv inte väljer att tillhandahålla oss sådan information, inkluderande elektroniskt överförd information email, telefon eller fax. Vi utför ingen handel, uthyrning eller byteshande med din personligt identifierbara data till tredje part. Det kan hända att vi delar med oss av din information till våra dotterbolag, filialer, agenter eller autoriserade återförsäljare för att hjälpa oss administrera internetsida och vår övriga affärsverksamhet enligt gällande lagstiftning. I övrigt kommer Hyster-Yale group endast att använda din information för att besvara förfrågningar från dig.

Vi samlar möjligen in och använder följande data om dig:

 • Information som du fyller i kontaktformulär via webben. Detta inkluderar information som ges i samband med registrering för att använda vår webbplats, prenumerera på någon tjänst, publicera material eller begär ytterligare tjänster. Vi kan också be dig om information när du rapporterar ett problem med vår sajt.
 • Om du kontaktar oss, är det möjligt att vi spar noteringar av korrespondensen.
 • Hyster-Yale group kanske även frågar dig att fylla i undersökningar, men dessa är frivilliga att besvara. 
 • Detaljer om dina besök på vår sajt och resurserna du tillgår.

IP adress

Vi kan samla in information om din dator, inklusive om möjligt din IP-adress, operativsystem och webbläsare, för systemadministration och för att rapportera samlad information till eventuella annonsörer. Detta är statistiska uppgifter om våra användares websökmetoder och mönster, och inte att identifiera någon individ.

Där du registrera dig för att använda en av våra webbplatser genom att skapa ett användarkonto, kan vi samla information som identifierar din användning av vår webbplats: till exempel, besökta sidor och filer laddas ner.

Cookies

Vår webbplats använder cookies för att urskilja dig från andra användare på vår hemsida. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats och gör också att vi kan förbättra vår webbplats. För detaljerad information om de cookies vi använder och i vilket syfte vi använder dem ser vår Cookie policy.

Var vi lagrar din personliga data

De uppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras vid en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Det kan också behandlas av personal som arbetar utanför EES som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer. Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring eller bearbetning. Hyster-Yale group skall vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

Där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till vissa delar av vår webbplats, är du ansvarig för att hålla detta lösenord hemligt. Vi ber dig att inte avslöja lösenordet för någon.

Tyvärr är överföring av information via Internet inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för dina data överförs till vår sajt, all överföring sker på egen risk. När vi har fått din information, kommer vi att använda strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

Användning av informationen

Vi använder informationen som finns om dig på följande sätt:

 • För att säkerställa att innehållet på vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och för din dator.
 • För att ge dig information, produkter eller tjänster som du begär från oss eller som vi tror kan intressera dig, där du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål.
 • För att fullgöra våra skyldigheter enligt eventuella avtal som ingåtts mellan dig och oss.
 • För att du ska delta i interaktiva funktioner på någon tjänst, när du väljer att göra så.
 • Att meddela dig om ändringar i våra produkter och / eller tjänster.

Vi kan även använda dina uppgifter, eller tillåta utvalda tredje parter att använda dina uppgifter för att förse dig med information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig, och vi eller de kan kontakta dig om dessa.

Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter på detta sätt, eller att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte, vänligen maila oss på följande adress:  infoeurope@hyster.com

Utlämnande av din information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon medlem i vår grupp, vilket innebär att våra dotterbolag, vårt yttersta holdingbolaget och dess dotterbolag, enligt definitionen i avsnitt 1159 av de brittiska Companies Act 2006.

Om så begärs, kan Hyster-Yale group ha ett av dess dotterbolag, filialer, agenter eller auktoriserade återförsäljare, eller någon annan person eller enhet, kontakta dig, i vilket fall din personliga information kommer att ges till dem för att hjälpa till att ge kundservice till dig.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part:

 • I händelse av att vi säljer eller köper något företag eller tillgångar, i vilket fall vi kan lämna ut dina personuppgifter till den blivande säljare eller köpare av sådan verksamhet eller tillgångar.
 • Om Hyster-Yale group eller väsentligen alla dess tillgångar förvärvas av tredje part, i vilket fall personuppgifter som innehas av det om sina kunder kommer att vara en av de överförda tillgångarna.
 • Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter i syfte att uppfylla en rättslig skyldighet, eller för att upprätthålla eller tillämpa våra användarvillkor och andra avtal, eller för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för Hyster-Yale group , våra kunder eller andra. Detta innefattar utbyte av information med andra företag och organisationer i de syften för skydd mot bedrägerier och kreditrisker minskning.

Dina rättigheter

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Vi informerar dig vanligen (innan vi samlar in dina uppgifter) om vi tänker använda dina uppgifter för sådana ändamål eller om vi har för avsikt att lämna ut dina uppgifter till någon tredje part för dessa ändamål. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att markera vissa rutor på de formulär som vi använder för att samla in data. Du kan också utöva rätten när som helst genom att kontakta oss på infoeurope@hyster.com

Vår webbplats kan, från tid till annan innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör våra återförsäljare nätverk och dotterbolag. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, observera att dessa webbplatser har sina egna sekretessregler och att vi inte accepterar något ansvar för denna politik. Vänligen kontrollera dessa riktlinjer innan du skickar några personuppgifter till dessa webbplatser.

Om du inte vill bli kontaktad längre av en auktoriserad Hyster-Yale group återförsäljare eller annan person eller enhet som inte är relaterade till Hyster-Yale group , kontakta den återförsäljare eller annan part direkt. Hyster-Yale group äger eller kontrollerar inte sina fristående återförsäljare och kan inte styra parter med vilka det har något dotterbolag eller affiliate relation. Hyster-Yale group kan inte kräva att handlare eller andra icke-närstående att ta bort din personliga information.

Tillgång till information

Lagen ger dig rätt att få tillgång till uppgifter som finns om dig. Din rätt till tillgång kan utövas i enlighet med lagen. Varje begäran om åtkomst kan bli föremål för en avgift på 10 kr för att möta våra kostnader för att tillhandahålla dig med information om de uppgifter vi har om dig.

Ändringar i vår integritetspolicy

Eventuella förändringar vi kan göra vår sekretesspolicy i framtiden kommer att publiceras på denna sida och, i förekommande fall, meddelas du via e-post.

Kontakt

Frågor, kommentarer och önskemål angående denna sekretesspolicy är välkomna och bör ställas till infoeurope@hyster.com

Varumärken

Den Hyster ®, Yale ® och UTILEV ® namnger, och designer, logotyper och relaterade märken är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Hyster-Yale Group, Inc. eller dess dotterbolag eller närstående, eller andra ägare av dessa varumärken. Alla rättigheter förbehållna.

Gällande översättning

Denna sekretesspolicy beskriver hur vi hanterar personlig information som erhålls genom denna webbplats. I händelse av bristande överensstämmelse mellan den engelskspråkiga versionen av denna Sekretesspolicy och dess översättning till ett annat språk (om någon), skall den engelskspråkiga dokumentet styra.